Etiske retningslinier

Du kan altid vide om en person er uddannet og certifceret via. Hypnoseskolen i hypnose og hypnoterapi ved, at de har et logo, hvor der står certficeret af Hypnoseskolen.

  

Generelle principper:

A. Klientens fysiske og mentale tilstand vil altid være det vigtigste.

B. Klientens rettigheder og ønsker skal altid respekteres.

C. Hypnoterapeuten skal undgå en adfærd, der kan blive tolket som moralsk og etisk stødende. Professionel opførsel og respekt for den enkelte klient er grundlæggende adfærd for hypno-terapeuten.

D. Hypnoterapeuten må kun bruge hypnose inden for grænserne af deres uddannelses-område og kompetence og skal endvidere være opmærksom på grænser og undlade at over-skride andre erhverv.

E. Hypnose skal bruges inden for de love og reguleringer, der er gældende i Danmark.

F. Hypnoterapeuten skal være ærlig og etisk i reklame og omgang inden for branchen.

G. Ingen medlemmer diagnosticerer. Der arbejdes ud fra klientens ønsker. 

 I.  Hypnoterapeuten har tavshedspligt.

 

Ovenstående er krav stillet af NGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glostrup og København

     Hypnose  

   

Tlf: 22 85 00 22 * This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hovedvejen 88 A,  2600 Glostrup

 v. Lars T. Jespersen, 49 år

Certificeret fra Hypnoseskolen

Hypnotisør & Hypnoterapeut

Autoriseret Sygeplejerske